Wereldwinkel Wierden zoekt (vooral ook jonge) helpers

De Wereldwinkel in Wierden is al jaren actief en heeft een winkel vol duurzame Fairtrade producten en producten met een Social Label: dat zijn producten gemaakt door mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt.
De winkel wordt gerund door vrijwilligers en dat is niet altijd makkelijk. Dus hoe meer vrijwilligers hoe liever. Daarom heeft de Wereldwinkel gevraagd of Young Volunteers daar een rol in kan spelen en jongeren kan werven om te gaan helpen. Dit kan voor korte of lange tijd en kan ook op verschillende manieren. Je kunt er in de winkel staan maar ook de website beheren of de facebookpagina. Maar bijvoorbeeld ook etalage inrichten en andere voorkomende klussen doen.
Young Volunteers gaat in elk geval praten met de mensen van de Wereldwinkel en kijken hoe we jonge mensen hiervoor enthousiast te maken.
Heb je alvast interesse? Mail dan naar info@youngvolunteers.nl

Young Volunteers zoekt fotografen

Young Volunteers heeft fotografen nodig die beeldmateriaal maken van onze activiteiten. Jij als jonge vrijwilliger kunt ons daarbij helpen.

Dus meld je aan bij info@youngvolunteers.nl

Young Volunteers zoekt iemand die de website kan vullen

Deze website proberen we  steeds up-to-date te houden en hebben het maar druk mee. We kunnen dus wel versterking gebruiken. we zoeken daarom een jonge vrijwilliger die ons daarbij wil helpen en goedverstand heeft van websites, facebook. Meld je aan bij young volunteers via jan.vrielink@deklup.nl

Kom bij de Kindertelefoon als vrijwilliger

Werk en vrijwilligers

De Kindertelefoon vervult in Nederland een unieke taak. We bieden een luisterend oor aan alle kinderen in Nederland van 8-18 jaar die daar behoefte aan hebben. Met deze taak geven we concreet uitvoering aan artikel 12 en 13 van het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Onze kracht is dat we een laagdrempelige plek zijn, waar kinderen en jongeren terecht kunnen met onderwerpen die ze niet durven, kunnen of willen bespreken met hun ouders of mensen uit hun omgeving. We luisteren naar kinderen en jongeren en nemen hen serieus. We zien hen als zelfstandige individuen die in staat zijn zelf oplossingen te bedenken, beslissingen te nemen en deze uit te voeren. Op dit moment werken bij De Kindertelefoon ongeveer 600 vrijwilligers onder leiding van 40 betaalde parttime krachten.

Wil jij je graag inzetten voor kinderen en jongeren in Nederland? Je bezighouden met werk dat er echt toe doet? Dat kan bij ons op verschillende manieren. www.kindertelefoon.nl 

 

 

Een prachtige vraag van stichting Present Almelo

Meet & Eat

De datum voor de eerstvolgende Meet & Eat is bekend en daar kun je je nu voor aanmelden! Doe jij mee op zaterdag 9 maart 2019?!

Wat is Meet & Eat?

Almelose burgers ontvangen vluchtelingen aan tafel en eten samen. Een gezellige en laagdrempelige manier om in contact te komen met vluchtelingen.

Op bovengenoemde data ben je gastadres voor vluchtelingen en samen eet je bij jullie thuis of gastadres. Je kan je aanmelden als gezin, maar ook als vriendengroep, collega’s of kerk. Bij de aanmelding geef je aan hoeveel gasten je wilt of kunt ontvangen en of je overige wensen hebt. Wij  proberen een zo goed mogelijke match te maken en voorzien je vooraf van alle benodigde informatie (klik hier voor de veelgestelde vragen).

De voorgaande (5!) edities waren zeer succesvol en deelnemers zijn enthousiast. De eerstvolgende mogelijkheid om mee te doen is: zaterdagavond 9 maart 2019 en daar kun je je al voor aanmelden (zie ook onderaan deze pagina).

Spannend!, maar eigenlijk ook weer niet….

Stichting Present Almelo wil met Meet & Eat graag een brug slaan tussen Almelose burgers en nieuwkomers. Deelname kan éénmalig en we verplichten je tot niets. Ondanks het éénmalige karakter kan Meet & Eat wel van grote betekenis zijn. Voor jezelf en de nieuwkomers, want we ontmoeten, leren elkaar kennen en dat levert acceptatie en wederzijds begrip op.

Voor nieuwkomers erg belangrijk om contacten op te bouwen met Nederlanders, stadsgenoten (buiten hun eigen netwerk of het AZC). Ze komen vanuit een vluchtsituatie binnen in een vreemd land met andere gebruiken. Allereerst geeft Meet & Eat de nieuwkomers een gevoel van warm welkom. Het doorbreekt de dagelijkse gang van zaken (sleur) op het AZC of verveling thuis, omdat het sociale netwerk en mogelijkheden van nieuwkomers soms erg beperkt zijn. Je draagt dus direct een steentje bij aan inburgering, maar ook bijvoorbeeld in de beoefening van de Nederlandse taal en zorgt voor een kennismaking met Nederlandse gewoontes. Hoe bijzonder is dat!

Stichting Present voorziet jullie vooraf van de benodigde informatie en we proberen een zo goed mogelijke match te maken tussen de deelnemers. De ervaring leert ons dat Meet & Eat een leuke en laagdrempelige manier is om in contact te komen met vluchtelingen.

Eten verbindt; je leert elkaar beter kennen, maar het zal je ook meer begrip opleveren voor situaties en andere culturen. Wij durven je te verzekeren dat je na Meet & Eat een bijzondere ervaring rijker bent!

Lees hier het ervaringsverhaal van familie Den Ouden, deelnemer van Meet & Eat in mei 2017.

Meet & Eat wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Oranje Fonds en Gemeente Almelo.

Doe je mee?

Aanmelding gastadres: Wil je als gastadres op deze manier iets betekenen voor nieuwkomers (vluchtelingen) in Almelo? We hopen het van harte! De eerstvolgende Meet & Eat avond vindt plaats op zaterdag 9 maart 2019 en daar kun je je al voor aanmelden: Klik hier.

 

Jongeren voor Jongeren

Een mooie vacature voor jongeren, die we jullie niet willen onthouden

Jongeren voor jongeren

De Kindertelefoon zoekt jonge vrijwilligers (16-19 jaar) die hun tijd nuttig willen besteden door andere jongens en meiden te helpen bij het Peer to Peer project. Jongens en meiden van 16-19 jaar die zich goed kunnen verplaatsen in anderen en via de chat informatie, advies en ondersteuning bieden aan leeftijdsgenoten van 13-18 jaar. Je moet de Nederlandse taal goed beheersen en je moet een jaar willen aanblijven als vrijwilliger. Je krijgt een training on the job waarin je leert hoe je via de chat jongeren kan helpen. Je krijgt ondersteuning van ervaren vrijwilligers en beroepskrachten.

Tijdsinvestering: 1x per 2 weken van 17.30 uur tot 20.30 uur.

Je krijgt een onkostenvergoeding als je niet in bezit bent van een ov-studentenkaart.

De vacature staat op http://www.vrijwilligerswerktwenterand.nl/va/i2/15/315

Telefoonnummer Informatiepunt Vrijwilligerswerk Twenterand: 0546-481458