Young Volunteers zoekt fotografen

Young Volunteers heeft fotografen nodig die beeldmateriaal maken van onze activiteiten. Jij als jonge vrijwilliger kunt ons daarbij helpen.

Dus meld je aan bij info@youngvolunteers.nl