Kom bij de Kindertelefoon als vrijwilliger

Werk en vrijwilligers

De Kindertelefoon vervult in Nederland een unieke taak. We bieden een luisterend oor aan alle kinderen in Nederland van 8-18 jaar die daar behoefte aan hebben. Met deze taak geven we concreet uitvoering aan artikel 12 en 13 van het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Onze kracht is dat we een laagdrempelige plek zijn, waar kinderen en jongeren terecht kunnen met onderwerpen die ze niet durven, kunnen of willen bespreken met hun ouders of mensen uit hun omgeving. We luisteren naar kinderen en jongeren en nemen hen serieus. We zien hen als zelfstandige individuen die in staat zijn zelf oplossingen te bedenken, beslissingen te nemen en deze uit te voeren. Op dit moment werken bij De Kindertelefoon ongeveer 600 vrijwilligers onder leiding van 40 betaalde parttime krachten.

Wil jij je graag inzetten voor kinderen en jongeren in Nederland? Je bezighouden met werk dat er echt toe doet? Dat kan bij ons op verschillende manieren. www.kindertelefoon.nl