Eerste bericht

Er wordt in Nederland al heel wat jaren gesproken over een maatschappelijke diensttijd voor jongeren. Het kwam er alleen niet van. Tot nu toe , want De Klup Twente gaat met haar nieuwe project Topjobs tenminste achttien maanden lang proefdraaien met die maatschappelijke diensttijd voor alle jongeren met en zonder beperking. Doel van Topjobs: zoveel mogelijk scholieren, studenten en jonge werkenden enthousiast maken voor vrijwilligerswerk.